Category Archives: LG

Mã lỗi máy giặt – Bảng mã lỗi máy giặt đầy đủ nhất | LG

mã lỗi máy giặt lg Trong quá trình sử dụng, nếu máy giặt LG gặp sự cố, màn hình máy giặt sẽ hiển thị mã lỗi để người dùng biết. Tuy nhiên khi hiển thị, máy giặt chỉ hiện mã lỗi chứ không báo rõ tên lỗi. Chính vì vậy, người dùng cần phải nắm […]