Tải hội nghị truyền hình Zoom Cloud Meeting Basic miễn phí trên máy tính

Link tải gói phần mềm Zoom Cloud Meeting Basic hoàn toàn miễn phí, sử dụng được ngay

Tính năng của gói Zoom Cloud Meeting Basic:

  • Lưu trữ tối đa 100 người tham gia
  • Không giới hạn thời gian họp giữa 2 người mới nhau
  • Không giới hạn số lượng cuộc họp được tạo
  • Giới giạn 40 phút cho mỗi cuộc họp nhóm