Tài khoản Zoom Pro

370,000 3,700,000 

Mua tài khoản Zoom Pro theo tháng hoặc năm

Zoom là một giải pháp hội nghị truyền hình các cuộc họp trực tuyến, thảo luận nhóm trên một nền tảng rất đơn giản và dễ dàng.

Hệ thống Zoom Pro hỗ trợ hình ảnh, âm thanh và chia sẻ màn hình chất lượng tốt nhất trên các hệ điều hành Windows, Mac, iOS, Android.