Nền tảng hội nghị trực tuyến của Zoom cung cấp cho bạn nhiều tính năng hội nghị truyền hình an toàn để đảm bảo các cuộc họp của bạn được bảo vệ và chỉ bao gồm những người tham gia mong muốn.

Một trong những thành phần bảo mật phổ biến nhất của cuộc họp Zoom là tính năng Phòng chờ (Waiting room). Bài viết dưới đây sẽ đưa ra các hướng dẫn về cách tạo phòng chờ Zoom, tắt chế độ phòng chờ, các tùy chọn phòng chờ và cách chỉ sửa thông báo phòng chờ.

Phòng chờ (Waiting Zoom) trên phần mềm Zoom là gì?

Là một phòng ảo để những người tham gia hội nghị trực tuyến chờ đến khi người chủ trì sẵn sàng. Chủ phòng có thể tùy chỉnh phòng chờ để kiểm soát người nào và khi nào được tham gia vào cuộc họp.

Tính năng Phòng chờ (Waiting Room) của Zoom rất cần thiết, cho phép người chủ trì kiểm soát khi có người tham gia cuộc họp. Là người chủ trì, bạn có thể chấp nhận từng người tham dự cuộc họp trực tuyến, hoặc giữ tất cả người tham dự trong Phòng chờ và chấp nhận tất cả họ cùng một lúc. Bạn có thể đưa tất cả người tham gia đến Phòng chờ, hoặc cho phép người tham gia từ tài khoản Zoom của bạn và người tham gia tại các khu vực cụ thể bỏ qua Phòng chờ. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra các hướng dẫn về cách bật và tắt chế độ Phòng chờ trong Zoom.

điều kiện để sử dụng và tùy chỉnh phòng chờ

điều kiện sử dụng phòng chờ zoom

Đối với phần mềm Zoom Client trên máy tính:

 • Windows: 5.4.0 trở lên
 • macOS: 5.4.0 trở lên
 • Linux: 5.4.0 trở lên

Đối với ứng dụng Zoom trên thiết bị di động

 • Android: 5.1.28652.0706 trở lên
 • iOS: 5.1.228642.0705 trở lên

điều kiện tùy chỉnh

Người dùng được cấp phép tùy chỉnh

những hạn chế khi sử dụng phòng chờ zoom

Khi tùy chọn Phòng chờ được bật, người tham gia sẽ không thể hoạt động trong cuộc họp trực tuyến nếu họ vào phòng họp trước chủ phòng.

Tính năng Webinars không hỗ trợ Phòng chờ. Do đó bạn phải cần đến một phiên thực hành hội thảo trên web như một giải pháp thay thế.

Phòng Chờ sẽ bị tắt theo mặc định đối với các cuộc họp tức thì và các cuộc họp Zoom Phone. Bạn chỉ có thể bật Phòng chờ cho các cuộc họp này bằng tùy chọn Bảo mật trong bảng điều khiển trong cuộc họp.

cách bật phòng chờ trên zoom

cách bật phòng chờ cho các cuộc họp đã lên lịch

Account

Để bật Phòng chờ cho tất cả người dùng trong tài khoản, thực hiện các bước sau:

 • Đăng nhập tài khoản Zoom trên trang Zoom.us với tư cách là quản trị viên, người có đặc quyền chỉnh sửa, cài đặt tài khoản.
 • Trong menu điều hướng, nhấp vào Account Management (Quản lý tài khoản), sau đó nhấp vào Account Settings (Cài đặt tài khoản).
 • Trong phần Security (Bảo mật), xác minh tính năng Phòng chờ (Waiting Room) đã được bật.
 • Lưu ý: Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi trạng thái để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On để xác minh thay đổi.
 • Nhấp vào Edit Options (Chỉnh sửa Tùy chọn) nếu bạn muốn chỉ định các tùy chọn Phòng chờ.
 • Nếu bạn muốn cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Group

Để bật Phòng chờ cho tất cả thành viên của một nhóm cụ thể, thực hiện các bước sau:

 • Đăng nhập tài khoản Zoom trên trang Zoom.us với tư cách là quản trị viên, người có đặc quyền chỉnh sửa, cài đặt tài khoản.
 • Trong menu điều hướng, chọn User Management (Quản lý người dùng), sau đó chọn Group Management (Quản lý nhóm).
 • Chọn tên nhóm, sau đó chọn tab Meeting (Cuộc họp).
 • Trong phần Security (Bảo mật), xác minh tính năng Waiting Room (Phòng chờ) đã được bật.
 • Lưu ý: Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi trạng thái để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On để xác minh thay đổi. Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 • Nhấp vào Edit Options (Chỉnh sửa Tùy chọn) nếu bạn muốn chỉ định các tùy chọn Phòng chờ.
 • Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

User

Để bật Phòng chờ cho riêng bạn, thực hiện theo các bước sau:

 • Đăng nhập tài khoản Zoom trên trang Zoom.us
 • Trong menu điều hướng, nhấp vào Settings (Cài đặt)
 • Trong phần Security (Bảo mật), xác minh tính năng Waiting Room (Phòng chờ) đã được bật
 • Lưu ý: Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi trạng thái để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On để xác minh thay đổi. Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên để bật phòng chờ
 • Nhấp vào Edit Options (Chỉnh sửa Tùy chọn) nếu bạn muốn chỉ định các tùy chọn Phòng chờ

cách bật, tắt chế độ phòng chờ khi tham gia cuộc họp trong zoom

Trên Windows, macOS

zoom waiting room 003
 • Nếu bạn là người chủ trì cuộc họp, hãy nhấp vào biểu tượng Participants (Người tham gia) ký hiệu người tham gia trong zoom
 • Chọn More, sau đó chọn Enable Waiting Room để bật hoặc tắt phòng chờ

tham khảo dịch vụ cho thuê laptop giá rẻ tại hà nội ở đây

Trên thiết bị Linux

zoom waiting room 005
 • Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, hãy nhấp vào biểu tượng Participants (Người tham gia)
 • Chọn More, sau đó chọn Put in Waiting Room để bật phòng chờ

Trên Android

zoom waiting room 006
 • Nếu bạn là người chủ trì cuộc họp, chọn More (Thêm)
 • Chọn Meeting Settings (Cài đặt cuộc họp)
 • Bật Waiting Room (Phòng chờ)

Trên iOS

 • Nếu bạn là người chủ trì cuộc họp, chọn More (Thêm)
 • Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao)
 • Chuyển Put Attendee in Waiting Room on Entry (Đặt Người tham dự trong Phòng chờ khi đăng nhập) thành màu xanh lục để bật phòng chờ, hoặc màu trắng để tắt phòng chờ

tham khảo thêm các tùy chọn phòng chờ zoom

Who should go in the waiting room? Ai nên vào phòng chờ?

 • Everyone: Tất cả những người tham gia cuộc họp của bạn sẽ được nhận vào Phòng chờ
 • Users not in your account: Chỉ những người tham gia không có trong tài khoản Zoom của bạn hoặc chưa đăng nhập mới được nhận vào Phòng chờ. Nếu chưa đăng nhập, họ sẽ có tùy chọn đăng nhập
 • Users who are not in your account and not part of the allowed list: Người dùng không có trong tài khoản của bạn và không thuộc danh sách được phép. Người dùng trong tài khoản của bạn hoặc đã đăng nhập vào tài khoản Zoom tại các miền bạn liệt kê sẽ bỏ qua Phòng chờ. Sau khi chọn tùy chọn này, hãy nhập các miền, phân tách nhiều miền bằng dấu phẩy
 • Users invited during the meeting by the host or co-hosts will bypass the waiting room: Người dùng mà người chủ trì hoặc người đồng tổ chức đã mời trong cuộc họp sẽ bỏ qua Phòng chờ. Điều này áp dụng cho những người dùng được mời trực tiếp thông qua Zoom trong cuộc họp hoặc những người dùng được mời qua điện thoại

Lưu ý: Cài đặt này không áp dụng cho Zoom Room hoặc room system. Phòng được mời sẽ luôn được đặt trong Phòng chờ.

Who can admit participants from the waiting room? Ai có thể chấp nhận người tham gia từ phòng chờ?

Host and co-hosts only: Chỉ chủ phòng/đồng chủ phòng mới có thể chấp nhận những người tham gia đang ở trong Phòng chờ vào cuộc họp.

Host, co-hosts, and anyone who bypassed the waiting room (only if host and co-hosts are not present): Chỉ những người sau đây mới có thể chấp nhận người tham gia đang ở trong Phòng chờ.

 • Chủ phòng/ đồng chủ phòng
 • Những người tham gia không vào Phòng chờ (họ chỉ có thể kết nạp những người tham gia khác nếu chủ phòng/đồng chủ phòng không có mặt trong cuộc họp

Dịch vụ cho thuê tivi màn hình lớn tại Hà Nội giá yêu

tùy chỉnh phòng chờ

Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề, logo và mô tả của Phòng chờ ở cấp tài khoản, nhóm hoặc người dùng

Lưu ý: Để tùy chỉnh phòng chờ, bạn cần bật Phòng chờ trước khi có tùy chọn tùy chỉnh

Sau khi bật Phòng chờ (Waiting Room), hãy điều hướng đến phần Security. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên dưới tùy chọn Phòng chờ (Waiting Room)

Thao tác này sẽ mở ra các tùy chọn tùy chỉnh Phòng chờ

 • Tiêu đề: Nhấp vào bút chì bên cạnh Please wait, the meeting host will let you in soon để cập nhật tiêu đề cuộc họp. Nhấp vào dấu ( ✓ ) khi bạn hoàn tất. Tiêu đề được giới hạn trong 64 ký tự
 • Logo: Nhấp vào biểu tượng bút chì để tải lên logo. Logo có thể ở định dạng GIF, JPG hoặc PNG. Hình ảnh không được vượt quá 1MB. Chiều cao và chiều rộng tối thiểu là 60px và tối đa là 400px
 • Mô tả: Nhấp vào Add waiting room description để thêm mô tả cho Phòng chờ. Nhấp vào ✓ khi bạn hoàn tất. Mô tả được giới hạn trong 400 ký tự

Nhấp vào Close khi bạn hoàn tất

Những người tham gia sẽ thấy thông báo Phòng chờ đã được chỉnh sửa của bạn khi họ tham gia cuộc họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.